keflex syrup คือ renova residence เช่า alendronate sandoz 70 mg ราคา betamethasone cream 0.1 คือ manga shokugeki no soma ch 39 th ไปคิง
Menu

[แก้ไข] ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SAKURA Student Exchange Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561

ตามประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SAKURA Student Exchange Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2561 นั้น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับรับทุน การสมัครขอรับทุน และเงื่อนไขการรับทุน รายละเอียดเพิ่มเติมดังประกาศคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 23/2560 เรื่อง แก้ไขประกาศคระเทคโนโลยี (ฉบับที่ 21/2560) เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น SAKURA Student Exchange Program ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ——> TH_Annocement_Edit2

วีดีโอแนะนำคณะ

Facebook