hydroxyzine fc คือยาอะไร premarin กับ progynova metronidazole 2 g ราคา amoxicillin 875 mg clavulanic acid 125 mg คือ soma sm 150.3 f16 ราคา
Menu

คณะเทคโนฯ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดครบรอบ 38 ปีแห่งการสถาปนา

คณะเทคโนฯ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสำนักหอสมุดครบรอบ 38 ปีแห่งการสถาปนา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดี พร้อมด้วย นายสมคิด พลตื้อ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสครบรอบ 38 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรและรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “จรรยาบรรณกับการปฏิบัติงาน” โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

วีดีโอแนะนำคณะ

Facebook