adr ของ enalapril xenical กับ lipo8 roxithromycin กับ theophylline azithromycin 1 g (250 mg 4 เม็ด) metoprolol tartrate 100 mg คือ
Menu

วันแนะนำโครงการสหกิจศึกษา   คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา  2560

October 6, 2017,

               เมื่อพฤหัสบดีที่  5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันแนะนำโครงการสหกิจศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้น  ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 …

อาจารย์คณะเทคโนฯ เข้ารับรางวัล…

อาจารย์คณะเทคโนฯ เข้ารับรางวัล…

585

ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดกิจกรรมสัมพันธ์…

ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร จัดกิจกรรมสัมพันธ์…

163

อาจารย์คณะเทคโนฯ แถลงข่าว…

อาจารย์คณะเทคโนฯ แถลงข่าว…

61

วีดีโอแนะนำคณะ

Facebook