ระบบจัดการข่าว
สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มนศ.ส่วนคณะ

แบบฟอร์มสำนักทะเบียนฯ

แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย

บริการของมหาวิทยาลัย

ห้องสมุดกลาง

ปฏิทินการศึกษาประจำปี

E-learning

สำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มหน่วยอาคาร

แบบฟอร์มคลังและพัสดุ

หน่วยงานในมข.

บริการบุคลากร

งานพัสดุ

ระบบจัดการข่าว
ระบบจัดการข่าว

คณะเทคโนฯ จัดงานขอบคุณบุคลากรที่ลาออกราชการ
คณะเทคโนฯ จัดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
คณะเทคโนฯ จัดอบรมการใช้โปรแกรม ZOTERO สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนฯ ร่วมกับ สำนักวิทยบริการ จัดอบรม “KKU LIBRARY FOR GEN Y”
บุคลากรสำนักงานคณบดี ศึกษาดูงานระบบ BPR เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุก
คณะเทคโนโลยี มข. จับมือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ. ลงนาม MOU

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ปีแห่งการสถาปนา 30 ปีแห่งความมุ่งมั่น...สานต่อวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ระดับนานาชาติ (120)

เกษียณจงเกษม...คณะเทคโนฯ จัดพิธีมุทิตาจิต ประจำปี ‘57 (97)

พร้อมเข้าสู่อาเซียน...คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาจารย์-นักศึกษาดูงานจากประเทศเวียดนาม (98)

ผู้บริหารคณะเทคโนฯ ร่วมแสดงความยินดี 20 ปี MBA KKU (94)

ผู้บริหารคณะเทคโนฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี 46 ปีคณะศึกษาศาสตร์ (77)

คณะเทคโนฯ จัดพิธีไหว้ครู ’57 น้อมรำลึกถึงพระคุณครู (164)

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้บริหาร-ศึกษาดูงานคณะเทคโนฯ (141)

คณะเทคโนฯ จัดกิจกรรม TE Happy ครั้งที่ 2 สานสัมพันธ์บุคลากรร่วมผลักดัน-พัฒนาองค์กร (151)

คณะเทคโนฯ จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 น้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (93)

นักศึกษา ป.เอก รับรางวัลระดับดีเลิศ ในงานประชุม RGJ - Ph.D. Congress XV (255)

ผู้บริหารคณะเทคโนฯ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในเวียดนาม เร่งผุด Dual Degree (211)

Prof. และนักศึกษา Iowa State University เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร (207)

จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำนักศึกษาทั่วไปดูงานหน่วยพัสดุคณะเทคโนฯ (156)

คณะเทคโนฯ วางแผนป้องกันภัย จัดอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น ให้ความรู้อาจารย์-บุคลากร-นักศึกษา (221)

สานสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มข.-มมส. ลงนาม MOU (245)

อ่านทั้งหมด
ข่าวอบรม/สัมมนา/รับสมัคร

คณะเทคโนฯ จัดอบรม UPLC เครื่องมือวิจัยแยกสารและวิเคราะห์ปริมาณสาร (183)

อ่านทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุเลขที่ ทล.10/2557 (80)

ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุเลขที่ ทล.9/2557 (73)

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร TE 01-06 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ทล.1/2557 (90)

ร่าง TOR ครั้งที่ 1 ประกวดราคาจ้างทาสีอาคาร TE 01-06 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ เลขที่ ทล.1/2557 (78)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำหน้าห้องประชุม TE 06 (113)

อ่านทั้งหมด


คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002
โทรศัพท์   ภายนอก 0-4320 2403 ภายใน 2338     โทรสาร 0-4334-3182
หน้าแรก        ติดต่อเรา         
ไทย /
EnglishFaculty of Technology Khon Kaen University
Web site :: http://technology.kku.ac.th