Menu
DSC_0551

คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมจิตตปัญญา เสริมสร้างทักษะภาวะความเป็นผู้นำแก่นักศึกษา

กรกฎาคม 23, 2015,

  คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมจิตตปัญญา เสริมสร้างทักษะภาวะความเป็นผู้นำแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม…

DSC_0052

คณะเทคโนโลยี มข.-มมส.จับมือ ขยายความร่วมมือจัดโครงการ KM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กรกฎาคม 23, 2015,

  คณะเทคโนโลยี มข.-มมส.จับมือ ขยายความร่วมมือจัดโครงการ KM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2…

DSC_0627

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558

กรกฎาคม 23, 2015,

    คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558…

124

คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

กรกฎาคม 21, 2015,

            เมื่อวันที่…

Facebook