Menu
CTU 2

คณบดีคณะเทคโนฯ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษที่ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

September 30, 2015,

รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษ…

IMG_1910

คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย

September 24, 2015,

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ…

IMG_9949

คณะเทคโนฯ จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558

September 29, 2015,

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์…

IMG_2217

คณะเทคโนฯ ต้อนรับอาคันตุกะจาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

September 24, 2015,

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ…

3236422814642(1)

นักศึกษาคณะเทคโนฯ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิดารัตน์ โคตนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ระดับปริญญาเอก…

DSC_0199

คณะเทคโนฯ จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา…

Facebook